HVAD ER GESTALT?


Gestalt-terapien fokuserer på at leve i nuet uden at være belastet af uafsluttede hændelser og følelser fra fortiden eller bekymringer om fremtiden.

Når du vælger Gestalt-terapi kommer du til at arbejde med kroppen, hvad du mærker og føler lige nu. Du vælger selv, om du har lyst til at se på uafsluttede hændelser fra din barndom og ungdom.

Når du går i terapi, er det ikke meningen at du skal laves om. Du er som du er. Men det er din måde at leve og udtrykke dig på, din holdning til livet, der kan ændres, så du får et bedre liv.

Det handler om at opdage dine muligheder - de har været der hele tiden, men du har måske blokeret for dem.

Målet med terapien er, at du bliver bedre til at være i livet, som det er lige nu - i stedet for at hænge fast i dårlige vaner og bekymringer. Når du gør dig fri til at erkende virkeligheden, giver det dig mulighed for at få et liv med dybere tilfredshed, mere ansvarlighed og udvidet handlekraft.

Jo mere du bliver dig selv, jo mere udvikler du dig.


"Gestalt" betyder helhed og står for et holistisk menneskesyn. Gestalt-terapi blev udviklet af Frederick S. Perls, som var elev af Sigmund Freud. Perls var inspireret af psykoanalyse, psykodrama, Gestalt-psykologi, Wilhelm Reichs karakteranalyse, eksistentialisme, fænomenologi og østlig filosofi.


 


Telefon 5057 5970 og 4390 0461 Mail info@karenshoshan.dk - gestalt terapeut