LINKS OG BØGER


www.gis-international.com Hvor jeg er uddannet som Gestalt-psykoterapeut. Her kan du blandt andet læse om følgende:

  • 4-årig uddannelse til Klinisk Gestalt-psykoterapeut med valgfrit speciale indenfor følgende områder: Klinisk psykoterapi, Emotionel pædagogik, Ledelses- og organisationsudvikling.

  • Intensive ugekurser, grunduddannelse og introduktionsdage.


www.stresscoachingteam.dk eller Dansk Stresscoaching.Dk som jeg er en del af.

"Vi er en række certificerede stresscoaches fra hele landet, som er klar til at hjælpe dig. Stresscoaching er en målrettet måde til at komme ud af din stress på og at lære at forebygge fremtidig stress. Du får hjælp og konkrete redskaber. Vi hjælper dig trin for trin ud af din stress." Se min profil på www.stresscoachingteam.dk


www.unicoaching.dk – tilbyder personligcoaching til enkelt personer samt til virksomheder og disses personalegrupper og ledelse.Bog: "Stress eller ikke stress - valget er dit" af Bjarne Toftegård forlaget Go'Bog fra 2006
Anbefales til dig der har stress og benyttes som supplement til min stresscoaching. Bogen er et praktisk redskab, en slags instruktionsbog, som fører dig fra "stress" til "ikke stress". Du kan bruge bogen som selvstudie og følge anvisningerne trin for trin. Du kan også bruge bogen sammen med en coach.

Bog: "7 gode vaner - Personlig udvikling og livskvalitet" af Stephen R. Covey, forlaget Schulz fra 1992
Anbefales til dig der har stress og benyttes som supplement til min stresscoaching. "Personlig udvikling er et resultat af hårdt arbejde, og ingen hurtige tekniske fif kan erstatte det" siger Covey. Bogen er et praktisk og inspirerende bud på, hvad den enkelte kan og skal gøre for at få succes i arbejdslivet og livskvalitet som menneske.

Bog: "Den nødvendige smerte - om tab, sorg og adskillelsesangst" af Marianne Davidsen-Nielsen og Nini Leick, Hans Reitzels Forlag, 2003
Bogen henvender sig til enhver som ønsker en dybere forståelse for sorg. Med mange konkrete eksempler beskrives hvordan man kan hjælpe mennesker med at komme i kontakt med de lægende kræfter i den sunde sorgproces.

Bog: "Trange rum og åbne pladser - Vejen ud af angst, panik og fobier" af Torkil Berge & Arne Repål, Dansk Psykologisk Forlag 2006
Til alle, der søger viden om angst - dem, der selv kæmper med angst, venner og pårørende, men også fagfolk og behandlere.

Bog: "FEDMENS PSYKOLOGI - en selvhjælpsbog af Annette Ilfeldt, Forlaget Munksgaard, 2002
Bogen anbefales til deltagere i mit "kursus for trøstespisere". Bogen indeholder en lang række opgaver og øvelser, der vil gøre dig mere bevidst om dig selv og årsagerne til din overvægt.

 


Telefon 5057 5970 og 4390 0461 Mail info@karenshoshan.dk